Com seria la teva casa ideal?

Illustrations for diari Ara